تصنیف الا ساقیا ز راه وفا

دستگاه موسیقی: آواز ابوعطا

شاعر و آهنگساز: علی‌اکبر شیدا

متن تصنیف

متن از صفحه آواز رضا‌قلی تجریشی

الا ساقیا ز راه وفا / به شیدای خود جفا کم نما

که سلطان ز لطف ترحم کند به حالِ گدا

چو اردیبهشت جهان گشت باز / تو ای دلنواز {سروناز}/ به بُستان خرام / به صد عِزّ و ناز / که شد چهره‌ات / چمن را طراز

ای که به پیش قامتت سرو چمن خجل شده ای جانم ای ببم

سوسن و گُل به پیش تو / بنده {غنچه} منفعل شده ای حبیب ای طبیب

تا به کی از غمت گُدازم / سوزم و سازم و بسازم

حبیب من / طبیب من / طبیب من {حبیبم طبیبم می‌سوزم و می‌سازم / از عشقت در گدازم}

توضیحات

*در کتاب سرگذشت موسیقی ایران آمده است: شیدا تصنیف ابوعطا را در وصف اسماعیل فرزند داود شیرازی سروده است. اسماعیل را ساقی می‌نامیدند و تار را بس شیرین و دلچسب می‌زد و همواره با شیدا مأنوس و همدم بود. او به خرید و فروش اجناس عتیقه اشتغال داشت و کوزه‌ی گِلی پرارزشی به دست آورد و آن را برای فروش به اروپا برد و به بهای کمی از دست داد. وقتی خبر یافت که چیز نفیسی را از کف داده که به قیمت گران از دست دوم خریده شده است از شدت تأثر خودکشی کرد.

برخی منابع صوتی، تصویری و نوشتاری

** اگر این تصنیف را می‌توانید با سازتان بنوازید، آن را در ویدیویی آموزش دهید و برای سازگاه بفرستید (اطلاعات بیشتر)