تصنیف ای آیتی ز رویت

دستگاه موسیقی: چهارگاه

شاعر و آهنگساز: –

متن تصنیف

متن از کتاب سرگذشت موسیقی ایران

ای آیتی ز رویت (حبیبم ز رویت) / تاراج دین و آیین (حبیبم باز آیین)

تاری ز تارِ مویت خراجِ چین و ماچین

تا بر تو گشودم، جانا دو چشم حق‌بین / یک سرگذشتم ای دوست از حق‌پرستی و دین

شوخِ دلبر، یارِ مه‌لقا / دل رُبودی، مبر دینِ خدا را

حیرتم جانا، کاین دل سختت / آهن است این و یا سنگِ خارا

ای لعبتِ تتاری، تا چند بی‌قراری / عمری است کز دو چشمم، باشد سرشک جاری

توضیحات

* در کتاب سرگذشت موسیقی ایران، خالقی می‌نویسد: این تصنیف در چهارگاه به وزن سه ضربی سنگین اجرا می‌شود و گوینده شعر و سازنده آهنگ آن معلوم نیست.

برخی منابع صوتی، تصویری و نوشتاری

** اگر این تصنیف را می‌توانید با سازتان بنوازید، آن را در ویدیویی آموزش دهید و برای سازگاه بفرستید (اطلاعات بیشتر)