تصنیف عقرب زلف کجت

دستگاه موسیقی: همایون

شاعر و آهنگساز: –

متن تصنیف

متن از کتاب سرگذشت موسیقی ایران

عقربِ زلفِ کجت با قمر قرین است / تا قمر در عقربه کار ما چنین است

کیه کیه در می‌زنه من دلم می‌شنگه / در را با لنگر می‌زنه من دلم می‌شنگه

آی می‌ترسم، های می‌لرزم کُرکه / مست است و با خنجر می‌زنه من دلم می‌شنگه

توضیحات

* در کتاب سرگذشت موسیقی ایران، خالقی می‌نویسد: این تصنیف در پرده بیداد به وزن سه‌ضربی سنگین اجرا می‌شود و گوینده شعر و سازنده آهنگ آن معلوم نیست.

برخی منابع صوتی، تصویری و نوشتاری

** اگر این تصنیف را می‌توانید با سازتان بنوازید، آن را در ویدیویی آموزش دهید و برای سازگاه بفرستید (اطلاعات بیشتر)