علت مفصل‌شدن ردیف موسیقی

از دوامی نقل شده است که “در زمان آقامحمدصادق‌خان، ردیف به این مفصلی نبود. بعدها نوازندگان پُرمایه‌ای چون میرزاعبدالله و میرزا حسینقلی این ردیف‌ها را زیاد نمودند.” او به نقش مسایل مادی در پرورش ردیف‌هایی نظیر ردیف میرزاعبدالله و آقاحسینقلی (ردیف‌های مدرسی و طولانی) اشاره می‌کند و دلیل آن را چنین توضیح می‌دهد: “در قدیم، برای آنکه آموزش موسیقی بتواند ممر درآمدی برای موسیقیدان باشد، لازم بود که جلسات آموزش تداوم بیشتری یابد. به این جهت، برای پایبند کردن بیشتر شاگرد نغمات ردیف‌ها در طول زندگی استاد افزوده می‌گردید.”

منبع