تصنیف چون به زلف خویش

دستگاه موسیقی: آواز بیات اصفهان

شاعر: فروغی بسطامی

متن تصنیف

بر اساس اجرای نورعلی برومند

چون به زلف خویش شانه می‌زنی، خاطرم پراکنده می‌کند

خاطرم پراکنده می‌کند

من به حال دل گریه می‌کنم، دل به حال من خنده می‌کند

دل به حال من (حبیبم)، خنده می‌کند

توضیحات

*در کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت عبدالله دوامی مشابه این تصنیف از لحاظ ساختار موسیقی و شعر، در دستگاه سه‌گاه آمده با شعر زیر:

هر که را که بخت دیده می‌کند / بر رخ تو بیننده می‌کند

وآنکه می‌کند سیر صورتت / وصف آفریننده می‌کند

چون به روی خود پرده می‌کشد / روزم و شبم تیره می‌شود

چون به زلف خود شانه می‌زند / خاطرم پراکنده می‌کند

من به حال دل گریه می‌کنم / او به کار من خنده می‌کند

برخی منابع صوتی، تصویری و نوشتاری

  • آلبوم شش تصنیف قدیمی، خسرو انصاری، سعید کامجو، امیرحسین پورجوادی، مهرداد اعرابی‌فرد، موسسه ماهور، آهنگ شماره شانزده، در بیات اصفهان. و در بیپ‌تونز.
  • آلبوم 186 تصنیف قدیمی، روایت عبدالله دوامی، صدای محسن کرامتی، کمانچه پریسا کاشفی، موسسه ماهور، در مخالف سه‌گاه. و در بیپ‌تونز.
  • آلبوم تصنیف‌های قدیمی، مجید کیانی و شهرام کیانی، موسسه سروستاه، سی‌دی سوم، آهنگ شماره یازده، در مخالف سه‌گاه.
  • آلبوم تورنتو، مجید کیانی، موسسه سروستاه، آهنگ شماره دو، در مخالف سه‌گاه.
  • گل‌های تازه برنامه شماره 67، عبدالوهاب شهیدی،فرهنگ شریف، همایون خرم، مجید نجاهی و جهانگیر ملک، در ابوعطا.
  • کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی، روایت عبدالله دوامی، گردآوری فرامرز پایور، موسسه ماهور، چاپ دوم، 1378، در مخالف سه‌گاه.
  • اجرای خصوصی نورعلی برومند با کمانچه، در بیات اصفهان.
  • متن شعر را در گنجور ببینید.

** اگر این تصنیف را می‌توانید با سازتان بنوازید، آن را در ویدیویی آموزش دهید و برای سازگاه بفرستید (اطلاعات بیشتر)