کنسرت دمپخت فری

مشیرهمایون شهردار قطعه‌ای نمایشی به نام “دمپخت فری” ساخته که بعد از سال قحطی 1296 در تالار گراندهتل اجرا شده. وجه تسمیه نمایش‌نامه برای این است که در آن موقع به واسطه کم‌بارانیِ سال‌های قبل، قحطی سختی در تهران شد و برای کمک به بینوایان، به جای نان، به مردم دمپخت می‌دادند. این نمایشنامه با کنسرتی توام بوده که خواننده آن، دایی او، رضاقلی‌خان ظلی است.