تنظیم برای پیانو

آلفرد ژان باتیست لومر

این کتاب یکی از اولین نت نویسی‌های موسیقی چندصدای ایران است. بنابر نوشته‌های لومر، او این مجموعه را قبل از سال ۱۹۰۰ به  دستور مظفرالدین شاه قاجار برای پیانو تنظیم کرد. در این مجموعه او سعی کرده است قسمت‌هایی از موسیقی سنتی را انتخاب کند که فواصل نت‌های آنها معتدل و قابل اجرا با پیانو باشند. این مجموعه در قالب یک سی‌دی به طور جداگانه توسط منوچهر صهبایی با پیانو ضبط و اجرا شده است.