متد ارف یکی از متدهای رایج در حوزه موسیقی کودک در دنیاست که در این کتاب برای دستگاه‌های ایرانی بومی شده ‌است. در این متد عناصری مثل بیان، آواز، ریتم و حرکت مبنا قرار می‌گیرند که با گرایش به موسیقی، مهارت‌های شنیداری و رفتاری کودکان را تقویت می‌کند. استاد مهدی آذرسینا نتیجه 35 سال‌ آموزش موسیقی به کودکان را در این کتاب برای آموزگاران موسیقی کودکان ارائه کرده است.
آذرسینا این کتاب را در دوازده بخش تدوین کرده است .در ابتدا به این سوال پاسخ داده می شود که آموزش موسیقی برای چیست و چرا باید موسیقی را یاد گرفت . در ادامه سابقه آموزش موسیقی با متد ارف شرح داده می شود .ارف موسیقی دان و آهنگساز بزرگی است و سابقه او در زمینه اموزش موسیقی برای کودکان است .در این قسمت ویژگی های متد ارف بیان می شود و علت آموزش این نوع موسیقی شرح داده می شود .چگونگی کار مربی در کلاس ارف ،تمرینهای آوازی ،تمرینهای ریتمیک و حرکتهای ریتمیک و،تمیرینهای گروهی ،نوایی با شعر مادر و آهنگسازی برای ساز و آواز از مباحث دیگر این کتاب می باشد . در این کتاب علاوه بر توضیح مباحث، تصاویری هم در هر صفحه آورده شده است که شوق کودکان را برای خواندن ادامه کتاب بیشتر می نماید.همچنین در اخر هر بخش تمرین هایی نیز امده است که بر یادگیری بیشتر مطلب در کودکان می افزاید . گزیده متن مهدی آذرسینا به کمانچه نوازی و آهنگسازی در موسیقی اصیل و جدی ایران شناخته شده است .او رشته تخصصی آموزش موسیقی و تعلیم و تربیت رادر رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا بر پایه متد ارف زیر نظر دکتر سعید خدیری گذرانده و سالها آموزش موسیقی به کودکان را با استفاده از متد ارف عهده دار بوده است . از “متد ارف تا چهارگاه” پس از آثاری چون «شیوه کمانچه نوازی» ،«آثاری از استاد بهاری» و «ردیف موسیقی ایران »اخرین اثر نوشتاری اوست . آذرسینا، کاست و سی دی صوتی ازمتد ارف تا چهارگاه را در دست تهیه دارد .