جلد دوم مجموعه آموزش موسیقی به کودکان از طریق متد اُرف که در کنار سادگی و روانی ملودی‌ها برای فهم کودکان از ملودی‌های ناب ایرانی نیز بهره برده است. شیوه‌ای که در کتاب آمده قابل استفاده برای سازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی و موسیقی‌های محلی همراه با شعرهای کودکانه است. تا جایی که می‏توان از تار، سه تار، تنبک و حتی ساز زهی آرشه ای مثل کمانچه هم برای آموزش استفاده کرد.
کتاب حاضر، مجموعه آموزشی موسیقی به کودکان از طریق متد ارف است که آن را مهدی آذرسینا استاد کمانچه‌نوازی و آهنگسازی موسیقی اصیل ایران نوشته است. استاد رشتة تخصصی آموزش موسیقی و تعلیم و تربیت را در رشتة موسیقی دانشکدة هنرهای زیبا بر پایه «متد ا‌ُرف» زیر نظر دکتر سعید خدیری گذرانده و سالها آموزش موسیقی به کودکان را با استفاده از متد ا‌ُرف عهده‌دار بوده است. کارل ا‌ُرفCarl Orff موسیقیدان و آهنگساز بزرگی است اما بیشتر شهرت او برای کاری است که در زمینه آموزش موسیقی کودکان انجام داده است. روش او نهضتی در آموزش موسیقی به حساب می‌آید و فضای آموزشی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است. ا‌ُرف متولد 1895 آلمانی است. وی در متد کاری‌اش که به عنوان متد ا‌ُرف معروف است به عناصری مانند فن بیان،‌ ریتم، حرکت و آواز توجه داده است. این متد به صورت تجربی و بر اساس روند کار،‌ گسترش تواناییهای ذهنی و جسمی کودکان را مورد نظر دارد که کودکان با استفاده از سازهای بسیار ساده از نظر ساختمان و نواخته شدن، پرورش می‌یابد. هر کودک در خلق موسیقی‌ای که اجرا می‌کند، سهم دارد و از این طریق با ایجاد محیطی پر جنب و جوش، پر از حرکت و آواز،‌ کودکان رؤیاها و تخیلات خود را در ساختن ملودیها کشف می‌کنند و گسترش می‌دهند. آنان مسیرهای بداهه‌نوازی را که اوج موسیقی است تجربه می‌کنند. ملودیهای موسیقی ا‌ُرف برداشتی است از صداهای موجود در طبیعت و قطعات ساده‌ای که با استفاده از تکرار جملات شکل می‌گیرد. ملودیهای سازی و آوازی پنتاتنیک، کلام و آواز و استفاده از استیناتو، مبنای موسیقی در متد آموزشی ا‌ُرف است. آذرسینا در این کتاب ضمن حفظ هویت موسیقی اصیل ایرانی و ابقای فضای موسیقی ملی، «از متد ا‌ُرف تا چهارگاه» را تألیف کرده است تا با مجموع این تجربه‌ها، راهی فراروی متخصصان آموزش موسیقی کودکان و علاقمندان به این موضوع به وجود بیاید و شیوة مدون و مستحکمی برای آموزش درست موسیقی کودکان ایرانی فراهم شود.