مجموعه‌ای از فرم‌های چهارمضراب، رِنگ، ضربی و چند قطعه کُردی در دستگاه‌های مختلف موسیقی است. توضیحاتی در مقدمه در مورد کوک کمانچه برای هنرجویان این ساز ارایه شده است. این توضیحات شاید برای انگشت‌گذاری هنرجویان مبتدی مفید باشد، اما قطعات که طی دو دهه از عمر نویسنده ساخته شده‌اند، بیشتر برای تمرین در سطح متوسطه مناسب به نظر می‌رسند.