یکی از تفاوت‌های این کتاب که بارها تجدید چاپ شده با کتاب‌های مشابه در زمینه تئوری موسیقی، جامع بودن و زبان روان کتاب است. با آنکه بخش‌هایی از این کتاب بیشتر برای هنرجویان و علاقمندان به موسیقی غربی قابل استفاده است، اما برای هنرجویان و علاقمندان به یادگیری تئوری موسیقی ایرانی نیز کاربرد فراوان دارد. بخش‌بندی و شرح علامت‌ها، اصطلاحات و اصوات بسیار کارا انجام شده و خواندن کتاب به همه به ویژه هنرجویان مبتدی توصیه می‌شود. بخش‌های کتاب شامل، نشانه‌های اولیه خط موسیقی، تأکید و وزن، فاصله، گام و تونالیته، قواعد نت‌نویسی، حامل و تاریخچه، مدهای کلیسا، وزن‌های دشوارتر، تکمیل خط موسیقی و نشانه‌های دیگر، آکوردشناسی و سرآغاز هارمونی است.