همانطور که از نام کتاب بر می‌آید، نویسنده تلاش کرده تا همه تکنیک‌های مطرح در سنتورنوازی را یکجا جمع کرده و به همراه نت و نمونه اجرایی آموزش دهد. تکنیک‌های مضرابی از نظر نویسنده به پنج نوع اصلی شامل ریز، غلت (تریل)، سرمضراب و دراب، تکیه و تحریر تقسیم می‌شوند که هر یک با انواع زیرمجموعه آن، توضیح علامت‌ها و نشانه‌ها بر اساس ردیف‌های موسیقی و نمونه اجرایی آن (لوح فشرده همراه کتاب) شرح داده می‌شود.

اکثر هنرجویانی که در سطح متوسط به بالا هستند، همواره سوالات زیادی در رابطه با انواع تکنیک‌های مختص سنتور دارند که به نظر می‌رسد این کتاب برای جمع‌آوری و آموزش این موارد موفق بوده است. کتاب به افرادی که سوالاتی در زمینه تکنیک به ویژه انواع ریز و تحریر دارند توصیه می‌شود.