این کتاب یکی از معتبرترین کتاب‌های درسی سال اول رشته موسیقی و نیز در دوره‌های درک موسیقی برای دانشجویان دیگر رشته‌ها در ایالات متحده بوده و طی این سال‌ها در هر ویراست کامل‌تر و روز آمدتر شده است. روش ارائه مطالب در این کتاب به‌گونه‌ای‌ست که برای خواننده، با هر میزان از دانش موسیقی نگاهی جامع از هنر موسیقی ارایه می‌کند. معرفی مبانی،مفاهیم،سازها و فرم‌های موسیقی، بررسی سیر تاریخی-اجتماعی و سبک‌های موسیقی در دوره‌های قرون وسطا، رنسانس، باروک، کلاسیک و سده بیستم، همراه با ارائه سرگذشتی کوتاه از آهنگسازان مهم هر دوره و تحلیل سبک و گزیده‌ای از آثار آنان-که اغلب با طرح های شنیدنی همراه شده‌اند-محتوای اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد. بررسی موسیقی جاز، نمایش‌های موزیکال، موسیقی راک و نیز گزیده‌ای از موسیقی غیرغربی از موارد مهم این کتاب محسوب می‌شود.