توضیحات

آلبوم ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور

آلبوم ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور بر اساس کتابی به همین نام از فرامرز پایور و با اجرای سنتور سعید ثابت است. اجرای ردیف دوره ی ابتدایی سنتور است که توسط استاد فرامرز پایور تهیه و تنظیم شده و قبلاً به‌ صورت کتاب در سال ۱۳۶۷ برای اولین بار به چاپ رسیده و آخرین چاپ آن توسط مؤسسه ی ماهور در سال ۱۳۸۳ منتشر شده است. این مجموعه که در اینجا توسط سعید ثابت اجرا شده، بعد از دستور سنتور، برای آشنایی بیشتر هنرجویان با ردیف موسیقی ایرانی تنظیم شده و شامل همه ی دستگاه ها و آوازها، غیر از دستگاه نوا و راست پنجگاه است.

کتاب ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور

این آلبوم توسط موسسه فرهنگی – هنری ماهور منتشر شده است. برای خرید کتاب از فروشگاه سازگاه – تخصصی هنر و موسیقی – اقدام کنید.