توضیحات

کتاب ریتم کودکانه در ایران

این کتاب مانند سایر نوشته‌های ساسان فاطمی پژوهشی است و با رویکردی علمی نگاشته شده است. در چهار فصل کتاب، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین در مورد شعر و ریتم موسیقی کودکان، به مولف به بررسی اشعار و آهنگ‌های کودکانه در ایران می‌پردازد و انواع هجاها و ریتم‌هایی مانند یکی بود یکی نبود، اسفند و اسفندونه و … مورد بررسی قرار می‌گیرد. کتاب برای پژوهشگران و مدرسانی که در حوزه آموزش موسیقی به کودکان فعال هستند مفید است.

این کتاب توسط موسسه فرهنگی – هنری ماهور منتشر شده است. برای خرید کتاب از فروشگاه سازگاه – تخصصی هنر و موسیقی – اقدام کنید.