کتاب با آموزش مقدمات فیزیک نوازندگی و تئوری موسیقی آغاز می‌شود و سپس تمرین‌هایی در دستگاه‌ها و آوازهای مختلف ردیف ارایه می‌شود. این تمرین‌ها شامل انگاره‌ها و قطعات ساده شده‌ای از بخش‌های مختلف ردیف موسیقی ایران هستند که برای آشنایی هنرجو با حال و هوای هر دستگاه یا آواز در برنامه درسی کتاب قرار گرفته‌اند. کتاب 100 تمرین دارد که از درس‌های میانی آموزش فرم‌های مختلفی مثل پیش درآمد، تصنیف، چهارمضراب نیز به برنامه درسی اضافه می‌شود. کتاب هم برای هنرجویان مبتدی و هم آنها که می‌خواهند کلیاتی از ردیف موسیقی ایرانی یاد بگیرند توصیه می‌شود.