این ساز از میان سازهای موجود در بازار توسط مدرسان سازگاه انتخاب شده و کیفیت ساخت و صدای آن به نسبت قیمتش تضمین شده است. این سنتور از میان سه رده سازهای موجود در سازگاه (مشقی، نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای) در رده مشقی قابل طبقه‌بندی بوده و از این رو فقط برای سطح نوازندگی مبتدی مناسب است. نوع و کیفیت ساخت این ساز معمولی است و چوب گردوی بکار رفته در ساز قدمت ندارد. اما با در نظر گرفتن مشخصات صفحه رو و زیرین و کیفیت ساخت، این ساز با توجه به قیمت آن، به هنرجویان مبتدی توصیه می‌شود.

برای آگاهی از اصول قیمت‌گذاری و کیفیت‌سنجی سازگاه به بخش “شرایط سنجش کیفیت ساز” مراجعه کنید.

برای آگاهی از شرایط خرید و عودت ساز، به قوانین و مقررات مراجعه کنید.

برای آگاهی از قیمت انواع سنتور به صفحه مقایسه قیمت انواع سنتور مراجعه کنید.