سه ساخته برای پیانو نخستین ساخته‌های نگاشته  شده‌ی فوزیه مجد را دربردارد. «سونات رُمانتیک» برای امتحان لیسانس موسیقی عرضه شد و «پایکوبی در دهکده» چند ماه پس از «سونات رُمانتیک» نوشته شده است. هر دو ساخته برای بار آخر در اواخر سال ۱۳۷۶ بازنویسی شده اند. «نمایش» برای پیانو و به سفارش مدرسه‌ی مورتون هال انگلستان ساخته شده است.