کتاب شاعر تمبک حاصل سه سال تلاش مستمر در راستای آوانگاری و گردآوری نواخته‌های زنده‌یاد استاد ناصر فرهنگ‌فر و شامل بداهه‌نوازی و ضربی‌خوانی‌های ایشان است که در سال ۱۳۸۴ در آلبومی با همین نام شاعر تمبک منتشر شده است. هدف از گردآوری این کتاب شناخت و درک هرچه بیشتر شیوه‌ی تمبک‌نوازی استاد فرهنگ‌فر بوده است.

کتاب شاعر تمبک شامل پنج قطعه از شش قطعه‌ی آلبوم فوق است. قطعه ضرب زورخانه و آواز به دلیل مطلوب نبودن کیفیت صوتی، و عدم امکان آوانگاری دقیق از این مجموعه حذف شده است. از ویژگی‌های بارز این قطعات ریتم‌ها و الگوهای ریتمیک متنوع و جمله‌بندی‌هایی منحصربه‌فرد و همچنین به کارگیری تکنیک‌های خلاقانه در بین الگوهای ریتمیک مختلف در طی قطعه است که این موارد از جمله ابداعات استاد فرهنگ‌فر در زمینه‌ی تمبک نوازی محسوب می‌شوند. نکته شایان توجه در مجموعه شاعر تمبک ضربی‌خوانی‌ها و بداهه‌خوانی‌های استاد است که به‌جرأت می‌توان گفت که این سبک اجرایی بعد از ایشان بسیار کمرنگ شده و کمتر کسی به آن پرداخته است. نحوه‌ی جمله‌بندی‌های استاد متناسب با چگونگی شروع کلام، روند حرکت ملودی، فرم و محتوای اشعار بوده است و آشنایی کامل با صنعت شعر، ردیف‌های آوازی و سازی و همچنین ذوق و سلیقه و خلاقیت شخصی ایشان باعث به وجود آمدن چنین آثار ماندگاری است که در این کتاب نگارنده تنها گوشه‌ای از این دریای بی‌کران را به نگارش درآورده است.