کتاب حاضر راجع به صوت، ماهیت صوت، شدت صوت، دامنة صوت و هارمونیک های یک منبع صوتی، ارتعاشات صوت و ساختمان گوش انسان، حد شنوایی گوش انسان، تکنولوژی شناسایی دستگاههای الکتروآکوستیک و مشخصات و کاربرد فنی آنان از بدو شروع کار، میکروفونها (نوع ساخت، حساسیت، دامنه و کاربری آنها)، دستگاههای تقویت‌کننده، میکسرهای صدا، اکولایزرها و انواع بلندگوها (نوع ساخت و کاربری آنان) و آخرین پدیده‌های صوتی در کشورهای پیشرفته تا زمان حال به‌صورت ساده و با محاسبات سینوسی بیان شده است. همچنین دربارة «سونو» یا صدارسانی در سالنهای مختلف موسیقی، تئاتر و سینما و محاسبات مقدار قابل قبول در محیطهای مختلف مطالبی بیان شده و راجع به صدابرداری انواع منابع صوتی و صداگذاری و باندسازی صوتی بر روی فیلمهای سینمایی و غیره بحث شده است.