توضیحات

کتاب مهارت نت‌خوانی در تمامی کلیدها
کتاب مهارت نت‌خوانی در تمامی کلیدها درباره نت‌خوانی و تمرین‌های آن است. هر نوازنده‌ای باید بتواند در کلید یا کلیدهایی که روزانه استفاده می‌کند با حداکثر‌سرعت‌ممکن نُت‌خوانی کند‌. برای این‌کار پس از یادگیریِ جای‌همه نُت‌ها، او با یک‌سِری تمرینات روزانه، سرعت مورد نیاز را به دست خواهد آورد. گستره کاربرد تمرینات این کتاب از هنرجوی مبتدیِ سُلْفِژ تا سطحِ تخصصی نوازندگان حرفه‌ای را در بر می‌گیرد‌.
این کتاب توسط نشر نای و نی منتشر شده است. برای خرید کتاب از فروشگاه سازگاه – تخصصی هنر و موسیقی – اقدام کنید.