در این کتاب نُه پیش‌درآمد و رِنگ از آثار درویش‌خان و موسی معروفی برای سنتور تنظیم شده و در لوح فشرده همراه کتاب نیز توسط شهاب مِنا اجرا شده است. در بخش دوم کتاب آوانگاری نُه قطعه توسط طلیعه کامران انجام شده و قطعات به روایت ایشان در کتاب منعکس شده و در بخش اول کتاب همین نُه اثر با ویرایش شهاب مِنا ارایه می‌شود. کتاب برای افرادی که قصد یادگیری فرم‌های ضربی موسیقی ایرانی از جمله رِنگ یا پیش‌درآمد را داشته و به نوازندگی سنتور آشنایی دارند مناسب است.