بر اساس ردیف آوازی محمود کریمی

گردآوری، نغمه نگاری و تنظیم: ارفع اطرایی

این کتاب آوانگاری و تدوین ردیف آواز استاد محمود کریمی است و برای سنتور راست کوک تنظیم شده است. کتاب، علاوه‌بر آوانگاری‌ها، شامل دو مقدمه‌ی کوتاه و یک جدول نشانگر کوک‌های معمول در نوازندگی سنتور است. مؤلف در مقدمه آورده است:«امتیاز این ردیف آن است که محدودیت در روند اجرای ملودی‌ها، که غالباً در تغییر پوزیسیون‌های سنتور مشکلاتی ایجاد می‌کند را ندارد و گردش ملودی‌ها فدای گردش آسان مضراب   نمی‌گردد و حالات و کیفیت خاص هر گوشه به آزادی نشان داده شده است.»