این کتاب، به منظور تحقق بخشیدن، به درک مبانی و مفاهیم تئوری موسیقی، که بنیادی‌ترین دروس، در آموزش موسیقی به شمار می‌رود، به وسیله اِتّوره پُتسوُلی، یکی از بزرگان موسیقی کشور ایتالیا، تهیه و تنظیم شده است. این مجموعه سه جلدی، علاوه بر آموزش خوشنویسی، حاوی تمرین‌های شفاهی و تکالیف عملی است؛ و چون کلیه دانستنی‌های مربوط به تئوری موسیقی، با استفاده از تکالیف دقیق عملی به صور گوناگون در این کتاب لحاظ شده است؛ نوآموزان موسیقی از طریق انجام دادن آن‌ها با تمامی ریزه‌کاری‌های بنیادی موسیقی به صورت عملی آشنا می‌شوند.