تاکنون چند کتاب از دیوان عارف یا آثار موسیقایی او که شامل مجموعه تصانیف است انتشار یافته و در دیوان‌های منتشر شده که بر تصانیف تمرکز دارند، زندگی‌نامه شاعر نیز اشاره شده است. این کتاب که در سال 1394 منتشر شد، برعکس موارد قبلی بر زندگی‌نامه و اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی این شاعر و موسیقیدان تمرکز دارد و به تصانیف او هم اشاراتی کرده است. نویسنده تلاش کرده تا بستر اجتماعی و سیاسی زمان حیات عارف قزوینی را بررسی و در خلال آن به نحوه خلق آثار او نیز اشاره کند. کتاب به عارف دوستان و آن‌ها که به تصانیف او علاقمند هستند توصیه می‌شود.