پیانو: دلبر حکیم‌آوا

به همراه سی‌دی

کتاب آناماگدالنا باخ، که آلبوم‌های موسیقی خاص خانواده‌ی یوهان زباستیان باخ را تشکیل داده‌اند، قطعاتی با کاراکترهای گوناگون برای ساز و آواز را شامل می‌شوند. این قطعات هم آثاری از آهنگساز و هم آثار دیگر را دربرمی‌گیرند و در این دو کتاب همگی به دست خود ی.ز. باخ و گاه همسر او آناماگدالنا باخ نوشته شده اند که می‌تواند دست نوشت یکی از اعضای خردسال خانواده‌ی باخ باشد. این مجموعه در قالب یک سی‌دی به طور جداگانه توسط دلبر حکیم آوا با پیانو ضبط و اجرا شده است.