توضیحات

کتاب تنظیم موسیقی در دنیای واقعی

فهرست کتاب تنظیم موسیقی در دنیای واقعی شامل موارد زیر است:

وصل نرم تداوم صدا هارمونی./
قالب های دینامیکی دوبله خط باز در اجرا حرکت تعادل و رنگ تن مدلاسیون هارمونی فاصله گذاری آکورد./
رنگ تن برجسته کردن ملودی نگاهی کوتاه به تاریخچه ارکستراسیون دوره باروک./
سازهای جدید./
فرم های ابداعی حکمروایی موسیقی‌سازی دوران معاصر تسلط بادی های چوبی و کوبه ای./
سونوریته های نامطبوع./
خلاصه تمرین ها./
چالش.

این کتاب توسط نشر پارت منتشر شده است. برای خرید کتاب از فروشگاه سازگاه – تخصصی هنر و موسیقی – اقدام کنید.