توضیحات

کتاب ریتم‌شناسی جامع

فهرست کتاب کتاب ریتم‌شناسی جامع شامل موارد زیر است:

نگاهی گذرا به تاریخچه ریتم در موسیقی./ مراحل پنجگانه تحلیل کاربردی ریتم در موسیقی./ اصطلاحات کاربردی و بنیادی ریتم‌شناسی./ چالش‌هایی در ریتم‌شناسی./ اشتباهات رایج در ریتم‌شناسی./ مباحث پیشرفته در ریتم‌شناسی./ نمایش الگوهای ریتمیک در میزان‌های ساده و ترکیبی./ حل تمرینات مراحل پنجگانه تحلیل کاربردی ریتم./

این کتاب توسط نشر عارف منتشر شده است. برای خرید کتاب از فروشگاه سازگاه – تخصصی هنر و موسیقی – اقدام کنید.