کتاب حاضر – حاوی سی قطعه از آثار ضربی استاد فرهنگ شریف – به کوشش و انتخاب آقای علاء ایجادی گردآوری و توسط آقای هوشنگ ظریف از روی نوارهای اجرای آقای شریف نت‌نویسی و سپس در انتشارات سرود زیر نظر خود ایشان ویرایش و علامت‌گذاری شده است.