همراه با سی‌دی

کتاب اول دربرگیرنده جلد ۱ و ۲ می‌باشد و کتاب دوم دربرگیرنده جلد ۳، ۴ و ۵ می‌باشد. در کتاب دوم تمریناتی که باعث پیشرفت و ترقی افراد در زمینه‌ی نواختن ویولن می‌شود به شرح زیر است:
۱. کار و تمرین روزانه، بدون استثنا.
۲. تمرین با تمرکز روی اهداف مشخص، نه تمرین‌های بی‌هدف و لاقیدانه.
۳. کوشش مجدانه‌ی روزانه برای تولید صدایی عالی از ساز.
۴. توجه به استیل نوازندگی خود با نهایت دقت.
۵. مطابق طرح زمان‌بندی شده‌ی روزانه تمرین و سپس به تدریج زمان هر نوبت افزایش داده شود.
۶. قطعاتی را که تا به حال فراگرفته شده است به طور مرتب تمرین گردد تا قدرت اجرایی به طور مداوم بالا رود. این کار در پرورش توانایی، روشی بسیار موثر است.
۷.از پیشرفت شتاب‌آلود و بی دقت خودداری گردد، و در برای رسیدن به صدایی عالی از ساز تلاش شود.
۸. هنرجو باید قادر باشد قطعات قدیمی‌تر را به خوبی قطعه‌ای که اکنون روی آن کار میشود، بنوازد.
۹. گوش دادن به اجراهای فوق العاده و جالبی از قطعات.