همراه با سی‌دی

نکات مهم در روش آموزشی کتاب مکتب ویولن سوزوکی کتاب اول به شرح زیر می‌باشد:

۱- پرورش عالیه‌ی حساسیت موسیقایی
برای کودک موقعیتی را فراهم گردد تا روزانه بخش صوتی کتاب را با توجه به قطعاتی که خواهد آموخت، گوش دهد. چرا که وقتی هنرجویان با قطعاتی که می‌خواهند کار کنند از قبل آشنا باشند، در اصل استعدادهای درونی خود را بهتر به ظهور می‌رسانند. این بهترین راه ایجاد انگیزه است. هنگامی‌که انگیزه ایجاد می‌شود، کودک با لذت تمرین خواهد کرد و خوب و زیبا رشد خواهد یافت.

۲- تونالیزاسیون یا پرورش صدای ساز
خواننده‌ها به منظور تولید و پرورش صدای صاف و زیبا، تمرینات آموزشی خاصی انجام می‌دهند به نام کالیزاسیون یا صداسازی. درس‌های آن‌ها با تمرینات صداسازی آغاز می‌شود تا قدرت و کیفیت صدا را در آواز خواندن بالا ببرند. برای نوازندگان نیز، به همین روش، بسیار حیاتی است که معلمان، در هر جلسه‌ی درس، هنرجو را به تمرینات تونالیزاسیون یا صداسازی واداشته و ترغیب و پیشگیری نمایند. همچنین هنرجو موظف است در خانه نیز تمرینات صداسازی را انجام دهد تا توانایی خود را در تولید صدای بهتر از ساز هرچه بیشتر افزایش دهد.

۳- ارتقای یک وضعیت هماهنگ و متعادل
کوشش در جهت کسب صدای خوب و تمیز، طرز گرفتن صحیح و متعادل ساز زیرچانه و طرز گرفتن طبیعی و راحت آرشه، تکلیفی همیشگی است.

۴- ایجاد انگیزه
والدین و مربیان می‌بایستی سعی در ایجاد و ارتقای انگیزه‌ی کودک داشته باشند؛ بطوری‌که او از تمرین کردن لذت برده و احساس خوبی داشته باشد.