با کتاب هریمالی می‌توانید انواع پوزیسیون را  برای ویلن فرا بیاموزید و به سادگی هم گام و هم پوزیسیون را تمرین کنید. معمولاً یکی از مشکلاتی که هنرجویان ویولن با آن مواجه می‌شوند گام است. شما با تمرین این کتاب می‌توانید انواع گام‌ها را در ویولن بنوازید.