کتاب شامل 33 قطعه از آثار بزرگان موسیقی است که برای سنتور تنظیم شده است. این قطعات بیشتر در فرم‌های پیش‌درآمد، رِنگ و چهارمضراب هستند و شامل آثار موسیقیدانان تارنواز است. از جمله علی‌اکبر شهنازی، غلامحسین درویش، سعید هرمزی، نورعلی برومند، موسی معروفی، ابوالحسن صبا و  رکن‌الدین مختاری و همچنین موسیقیدانان معاصر مانند حسین علیزاده و هوشنگ ظریف. تلاش شده تا این قطعات کمابیش همه دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی را دربر بگیرید و این یکی از نقاط مثبت این کتاب است. نت‌نویسی و تکنیک‌های مضرابی مورد نیاز برای اجرای قطعات این کتاب در سطح متوسطه قرار می‌گیرد و به هنرجویان این سطح توصیه می‌شود.