تمرین نت‌خوانی و دست

تمرین نت‌خوانی و دست

لطفا برای مشاهده و دانلود نسخه کامل ویدیوی درس دوم از دکمه پایین این صفحه جهت خرید اقدام کنید.

این درس شامل تمرین‌های بیشتر برای بهبود گردش مچ دست‌ها و یادگرفتن علامت و جای نت‌ها روی ساز است. تکرار این تمرین‌ها به روان شدن نت‌خوانی کمک زیادی می‌کند.

تمرین سوم: تمرین ریز، دراب و جفت با استفاده از ساختار موسیقی درس 1 از کتاب دستور سنتور انجام می‌شود.

تمرین چهارم: درس 2 از کتاب دستور سنتور شامل یادگیری تعداد بیشتری از نت‌ها و توضیحاتی در مورد نت “می” و “فا” است و همچنین نت “ر” بِکار (طبیعی) و کُرُن (ربع پرده) شرح داده می‌شود.

شامل یک فایل به مدت 19 دقیقه

(راهنمای خرید و دانلود)

1
error: ببخشید! کلیک راست در این صفحه کار نمی کند.