شمارش و نت‌خوانی

شمارش و نت‌خوانی

لطفا برای مشاهده و دانلود نسخه کامل ویدیوی درس سوم از دکمه پایین این صفحه جهت خرید اقدام کنید.

نحوه شمارش و مقدمات نگه‌داشتن ریتم یک قطعه و همچنین مقدماتی در مورد ارزش زمانی نت‌ها در این درس آموزش داده می‌شود.

تمرین پنجم: درس 8 از کتاب دستور سنتور آموزش ترانه جونی‌جونی است. به نحوه شمارش و ضربه‌های مترونم توجه شود.

تمرین ششم: درس 14 از کتاب دستور سنتور تمرین جفت و نت‌خوانی است. خواندن روان نت‌ها به معنای پیشرفت در نت‌خوانی و پیدا کردن جای نت‌ها روی ساز است. توضیحاتی در مورد انواع جفت‌های فاصله سوم، چهارم، پنجم، هشتم و بیشتر و نحوه خواندن نت آن ارایه می‌شود.

شامل یک فایل به مدت 26 دقیقه

(راهنمای خرید و دانلود)

3
error: ببخشید! کلیک راست در این صفحه کار نمی کند.