توضیح فواصل موسیقی و استفاده از تیونر برای کوک سنتور

////توضیح فواصل موسیقی و استفاده از تیونر برای کوک سنتور

توضیح فواصل موسیقی و استفاده از تیونر برای کوک سنتور

لطفا برای مشاهده و دانلود نسخه کامل ویدیوی درس دوم از دکمه پایین این صفحه جهت خرید اقدام کنید.

این ویدیو شامل توضیحاتی در مورد فواصل موسیقی، نت‌های طبیعی (بکار) و نیم پرده (بمل و دیز) است. سپس ترتیب قرارگیری نت‌های طبیعی در دستگاه شور و نحوه کوک آن با استفاده از تیونر شرح داده می‌شود.

(راهنمای خرید و دانلود)

2
error: ببخشید! کلیک راست در این صفحه کار نمی کند.