آموزش کوک چهارگاه

لطفا برای مشاهده و دانلود نسخه کامل ویدیوی درس سوم از دکمه پایین این صفحه جهت خرید اقدام کنید.

در دستگاه چهارگاه نت “می” در خرک‌های اول و هشتم می‌تواند دو حالت کوک شود که در ویدیو توضیح آن به همراه نمونه اجرایی آمده است. در ویدیوی اول این دوره نیز به کوک “بکار منفی کوما” یا یک هشتم پرده اشاره شده بود. یکی از پیچیدگی‌های کوک چهارگاه در مقام حصار است که در آن نت‌های مورد نیاز بکار، کرن و دیز کوک می‌شوند. علاوه بر آن توضیحاتی نیز در مورد مخالف چهارگاه ارایه می‌شود.

(راهنمای خرید و دانلود)

error: ببخشید! کلیک راست در این صفحه کار نمی کند.