آموزش کوک نوا و چپ کوک شور و آوازهای زیرمجموعه

آموزش کوک نوا و چپ کوک شور و آوازهای زیرمجموعه

لطفا برای مشاهده و دانلود نسخه کامل ویدیوی درس چهارم از دکمه پایین این صفحه جهت خرید اقدام کنید.

نت‌های عَرَضی دستگاه نوا، کرن‌ها و بمل‌های مورد نیاز برای اجرای گوشه‌ها در این ویدیو شرح داده می‌شود. از جمله توضیح گردش نغمات و تغییر شاهد اصلی در درآمد، نهفت، عراق و عشیران با نمونه اجرایی شرح داده می‌شوند. در بخش دوم، توضیح انطباق کوک دستگاه نوا برای اجرای چپ کوک دستگاه شور می‌آید و مبحث چپ کوک به ویژه برای شور و آوازهای زیرمجموعه به همراه نمونه اجرایی برای هر یک از آوازها آموزش داده می‌شود.

(راهنمای خرید و دانلود)

error: ببخشید! کلیک راست در این صفحه کار نمی کند.