درویش‌خان از نوابغ موسیقی ایران و نوازنده برجسته تار و سه‌تار آثار متنوعی دارد که تعداد زیادی از آن را شنیده‌ایم. تصنیف “ز من نگارم”، “شب وصل” و “بهار دلکش” از جمله تصانیف مشهور او هستند. قطعات ضربی ساخته او نیز بسیار نواخته و شنیده شده است از جمله پیش‌درآمدها و رنگ‌ها ساخته شده در ماهور، سه‌گاه، ابوعطا و همایون. این کتاب تنظیم تعدادی از آثار درویش‌خان برای سنتور است. نواختن این قطعات برای سطح متوسطه امکان‌پذیر است.