تعداد درس‌های این کتاب زیاد نیست، اما نکته آن در آموزش سه سطحی هر درس است. هر یک از تمرین‌ها که از ساخته‌های یکی از بزرگان موسیقی ایرانی انتخاب شده، در سه سطح ابتدایی، متوسط و عالی آموزش داده می‌شود و به ترتیب نت‌نگاری و تکنیک آن در سطوح بالاتر پیچیده‌تر می‌شود. به این ترتیب هنرجویان با فرایند پیچیده شدن نت‌نگاری، اجرا و تکنیک نوازندگی آشنا می‌شوند. ضمن اینکه هر اجرا از لحاظ ریتم، زینت و سرعت اجرا با سطوح دیگر متفاوت است. این کتاب به دلیل دقت در انتخاب تمرین‌ها و همینطور نحوه آموزش و نت‌نگاری، برای همه سطوح هنرجویان قابل استفاده و مفید است.