رضا ورزنده یکی از سنتورنوازان صاحب سبک موسیقی معاصر ایران است. آثار زیادی از او در دست نیست، اما بخشی از این آثار که به صورت بداهه‌نوازی اجرا شده، در این کتاب به کوشش رامین صفایی آوانگاری و تنظیم شده است. آوانگاری کتاب به دلیل سبک نوازندگی ورزنده پیچیدگی‌های دارد، از جمله تکنیک‌های خلاقانه‌ای که او در نوازندگی به کار می‌گیرد یا انواع ریزهایی که روی خرک‌های متفاوت در میان اجرا می‌نوازد. در لوح فشرده همراه کتاب 10 اجرا از آثار ورزنده آمده است از جمله اجرای شور، سه‌گاه، همایون، چهارگاه و ماهور. کتاب برای افرادی که قصد یادگیری سبک نوازندگی ورزنده را دارند اما با سبک‌های معمول‌تر نوازندگی سنتور آشنا هستند مناسب است. نکته جالب توجه اینکه در این کتاب هر قطعه به دو شکل آوانگاری شده، یکی بر اساس امکانات سنتور نه خرک (معمول) و یکی برای سنتوری مشابه آنچه ورزنده با آن نواخته است (سنتور یازده خرک)