توضیحات

کتاب بیاد حبیب: گفتگو مجید کیانی

کتاب بیاد حبیب: گفتگو مجید کیانی مجموعه صحبت‌ها و سوال و جواب‌های مولف با مجید کیانی است که در چندین فصل جداگانه طبقه‌بندی شده است. از جمله نقدها و نظرها، آموزش و آداب آموزش، مرور برخی آثار، ردیف، مکتب‌ها و مسئولیت‌ها. بخش اول کتاب مربوط به مصاحبه مولف با مجید کیانی در مورد حبیب سماعی و مابقی مربوط به فعالیت‌ها و آثار مجید کیانی از “تأثیرگذارترین موسیقی‌دانان عصر حاضر ایران” است.

این کتاب توسط مولف کتاب منتشر شده است. برای خرید کتاب از فروشگاه سازگاه – تخصصی هنر و موسیقی – اقدام کنید.