کتاب نه بخش جداگانه دارد که هریک شامل چندین تمرین برای مضراب‌گذاری ویژه‌ایست. بیشتر تمرین‌ها بر افزایش توانایی نوازندگی در یک سبک تمرکز دارد. به عنوان مثال تمرین‌های آرپژ – جفت مضراب یا تمرین‌های دراب – چپ توانایی نوازنده را در سبک‌هایی افزایش می‌دهد که از این انگاره‌ها استفاده می‌شود. نت‌نگاری و گردش نغمات تمرین‌ها نسبتا ساده است و هنرجویان مبتدی هم می‌توانند از این کتاب استفاده کنند و برای افرادی که می‌خواهند سبک‌های مختلف سنتورنوازی را تجربه کنند توصیه می‌شود. سرانجام، همه تمرین‌ها در دستگاه شور نوشته شده و نیازی به تغییر کوک اولیه سنتور نیست.