کتاب شیوه سنتورنوازی نیز یکی از کتب آموزشی سنتور است که به ویژه در مراحل ابتدایی آموزش مورد استفاده بسیاری قرار می‌گیرد. کتاب همراه با لوح فشرده است و از این لحاظ هنرجو می‌تواند حین نت‌خوانی از شنوایی نیز برای یادگیری درس‌ها استفاده کند. کتاب 91 تمرین دارد که در میان آن تنوع زیادی از لحاظ فرم و ساختار وجود دارد از جمله آموزش موسیقی محلی مانند ترانه‌های کُردی، آذربایجانی، مازندرانی، فارس، آموزش تصنیف و ترانه‌های قدیمی و عامیانه مانند توپ سفید و آموزش موسیقی ملل مانند قایقرانان رود ولگا، واریاسیون ریتمیک. این کتاب به ویژه به هنرجویان مبتدی که قصد یادگیری انواعی از موسیقی‌های محبوب و متنوع را دارند، توصیه می‌شود.