توضیحات

کتاب لاچین- تمرین‌های پاساژ برای سنتور

کتاب لاچین- تمرین‌های پاساژ برای سنتور است. امروزه در سنتورنواخته‌های متأخر دو تکنیک آرپژ (اجرای پیاپیِ نت‌های آکورد) و پاساژ (عبارات گذر) رواجی تام یافته‌اند چنان‌که این امر نگارندۀ کتاب لاچین را که خود از برآمدگان شیوۀ سنتورنوازی نوین اردوان کامکار است بر آن داشته تا به‌طور اختصاصی تمرین‌هایی تکنیکی‌ برای تقویت توانایی نوازنده در اجرای انواع پاساژ با سنتور بنگارد. نسخۀ پیشین این کتاب که در سال 1388 منتشر شده بود اکنون با ویرایش‌هایی بدین‌شرح ارائه شده است: تمام درس‌ها که پیش‌تر در گام ماهور فا نوشته شده بودند به شور سُل_ که کوک غالب سنتور نُه‌خرک در آموزش است_ منتقل، تنظیم و مجدداً مضراب‌گذاری شده‌اند؛ در یک‌سوم از تمرین‌ها دو الگوی مضرابی ارائه شده که تمرین با هر دو الگو برای تقویت دست هنرجو مفید است؛ تمرین‌ها از ساده به دشوار مرتب شده‌اند چنان‌که اجرای درس‌های آخر که ترکیبی از آرپژ و پاساژ هستند دشوارتر است. تمرین‌های پاساژ در کتاب حاضر برای تمام سازهای زخمه‌ای و آرشه‌ای و حتی بادی نیز قابل استفاده است.

سنتورنوازی مدرن

یکی از سبک‌های نوازندگی سنتور، اجرای قطعاتی است که در آن هر کدام از دست‌ها ملودی ویژه‌ای می‌نوازند، گاه این ملودی ثابت بوده و شامل پاساژهایی است که میان نت‌ها نواخته می‌شود. گاه نیز هر یک از دست‌ها ملودی متفاوتی می‌نوازند که از لحاظ تکنیک سنتورنوازی نیاز به تمرکز، تمرین و تجربه بالایی دارد. گویی دو نوازنده، هر کدام ملودی متفاوتی می‌نوازند! کتاب با آموزش‌های بسیار ساده هم در نت‌خوانی و هم در تکنیک اجرایی شروع می‌شود و کم‌کم ملودی‌های پیچیده‌تر با قطعات متنوع‌تر در برنامه آموزش کتاب قرار می‌گیرند.

این کتاب 114 درس دارد و با لوح فشرده شامل اجرای قطعات همراه است که از این لحاظ یادگیری آن به ویژه برای هنرجویانی که کمتر به نت‌خوانی تسلط دارند، راحت‌تر است. اگرچه تمرین‌ها آنقدر جذاب و متنوع نیستند که هنرجو به طور کامل این کتاب را در برنامه آموزش  قرار دهد. اما می‌تواند به عنوان مکمل سایر کتب آموزشی و برای آشنایی با این سبک از نوازندگی سنتور، در دستور کار آموزشی قرار گیرد. با توجه به سادگی تمرین‌ها و نت‌نگاری کتاب، برای هنرجویان مبتدی هم قابل استفاده است.

این کتاب توسط نشر خنیاگر منتشر شده است. برای خرید کتاب از فروشگاه سازگاه – تخصصی هنر و موسیقی – اقدام کنید.