یکی از سبک‌های نوازندگی سنتور، اجرای قطعاتی است که در آن هر کدام از دست‌ها ملودی ویژه‌ای می‌نوازند، گاه این ملودی ثابت بوده و شامل پاساژهایی است که میان نت‌ها نواخته می‌شود، گاه نیز هر یک از دست‌ها ملودی متفاوتی می‌نوازند که از لحاظ تکنیک سنتورنوازی نیاز به تمرکز، تمرین و تجربه بالایی دارد. گویی دو نوازنده، هر کدام ملودی متفاوتی می‌نوازند! کتاب با آموزش‌های بسیار ساده هم در نت‌خوانی و هم در تکنیک اجرایی شروع می‌شود و کم‌کم ملودی‌های پیچیده‌تر با قطعات متنوع‌تر در برنامه آموزش کتاب قرار می‌گیرند.

این کتاب 114 درس دارد و با لوح فشرده شامل اجرای قطعات همراه است که از این لحاظ یادگیری آن به ویژه برای هنرجویانی که کمتر به نت‌خوانی تسلط دارند، راحت‌تر است. اگرچه تمرین‌ها آنقدر جذاب و متنوع نیستند که هنرجو به طور کامل این کتاب را در برنامه آموزش  قرار دهد، اما می‌تواند به عنوان مکمل سایر کتب آموزشی و برای آشنایی با این سبک از نوازندگی سنتور، در دستور کار آموزشی قرار گیرد. با توجه به سادگی تمرین‌ها و نت‌نگاری کتاب، برای هنرجویان مبتدی هم قابل استفاده است.