اهمیت درس تعلیم گوش و نت خوانی که از دروس بنیادی موسیقی هستند از طرفی و کمبود منابع لازم در این زمینه از طرف دیگر، انگیزه‌های فراهم آمدن کتاب مبانی تعلیم گوش و نت خوانی سلفژ بوده‌اند. ذکر دو نکته در ارتباط با مطالب کتاب مبانی تعلیم گوش و نت خوانی سلفژ، تالیف محمدرضا گرگین‌زاده، ضروری است و شامل:

۱- این کتاب، ضمن اینکه روش آموزشی خود را پیشنهاد می‌کند اما تعصب خاصی در شیوه‌های ارائه شده ندارد، چرا که فرآیند یادگیری در افراد مختلف، بسیار پیچیده و متنوع است و نحوه بیان مطلب برای هر هنرجویی با هنرجوی دیگر می‌تواند فرق داشته باشد؛ اما، کلیه مطالب ضروری که یک هنرجوی موسیقی باید بداند و با دنبال کردن آن‌ها روز به روز بر مهارت خود بیفزاید، به طور مشخص در فصول مختلف گنجانده شده و معلمین و مربیان محترم می‌توانند با استفاده از تجربیات شخصی و به کارگیری انواع ابتکارات ضروری، شیوه‌های خاص خود را دنبال نمایند.

۲- کتاب مبانی تعلیم گوش و نت خوانی سلفژ به روشی بسیار ساده طوری تنظیم شده که ظرف مدت تقریبی ۱۲ جلسه، ضمن پرورش گوش، هنرجویان را با اصول مقدمات نت‌خوانی و دیکته موسیقی به نحو خوبی آشنا ساخته و نیاز آن‌ها را در این زمینه برآورده سازد. لازم به ذکر است که برای مطالعه و کار با این کتاب، هیچ گونه سابقه قبلی در زمینه موسیقی لازم نیست و از همان اولین جلسه شروع موسیقی می‌توان به آن پرداخت و اما از آنجا که فراگیری موسیقی، کاریست عملی، چنانچه در کلاس و زیر نظر مربی کار آزموده انجام پذیرد، به طور قطع نتیجه بهتری عاید خواهد شد، ولی به هر حال کسانی که به کلاس و مربی دسترسی ندارند نیز، می‌توانند مطالب کتاب مبانی تعلیم گوش و نت خوانی سلفژ را نزد خود کار کنند.

کتاب مبانی تعلیم گوش و نت خوانی سلفژ اثر محمدرضا گرگین‌زاده در ۲۳۲ صفحه توسط نشر سرود منتشر شده است.