این کتاب در دو بخش قطعه‌ها و تمرین‌ها آماده شده است. هدف از عرضه‌ی این کتاب، آموزش تمبک به مبتدیان نیست بلکه فقط بخشی از قطعه‌ها و تمرین‌هایی است که در این چند سال پدرام خاورزمینی ساخته‌ است و در اختیار علاقه‌مندان این ساز قرار داده است.