توضیحات

کتاب ردیف آقاحسینقلی – علی‌اکبر شهنازی

درباره کتاب ردیف آقاحسینقلی – علی‌اکبر شهنازی: ردیف آقاحسینقلی یکی از ارزنده‌ترین ردیف‌های بازمانده از موسیقی دوره‌ی قاجار است که توسط فرزند ارشد او، علی اکبر شهنازی، به نسل جدید موسیقیدانان منتقل شده است. مؤلف کتاب در طول ده سال شاگردی نزد استاد شهنازی، ردیف آقاحسینقلی و ردیف عالی استاد شهنازی را فراگرفته و در همان زمان آن را به خط نت درآورده و در دو سال اخیر، پس از بازبینی و مطابقت آنها با نواخته‌های خود استاد، در اختیار علاقه‌مندان موسیقی دستگاهی قرار داده است. این مجموعه در قالب سه سی‌دی به طور جداگانه توسط استاد علی اکبر شهنازی با تار ضبط و اجرا شده است.

این کتاب تألیف داریوش پیرنیاکان توسط موسسه فرهنگی – هنری ماهور منتشر شده است. برای خرید کتاب از فروشگاه سازگاه – تخصصی هنر و موسیقی – اقدام کنید.