آوانویسی و اجرا: سیامک جهانگیری

به همراه یک سی‌دی
نی: سیامک جهانگیری
سنتور: رامتین نظری‌جو
تمبک: وحید فتایی

درباره‌ی این اثر، به قلم سیامک جهانگیری می‌خوانیم: «کتاب حاضر با هدف تدوین و گردآوری قطعات موسیقی کلاسیک ایرانی برای ساز نی در ادامه ی مجموعه های هم نواز تنظیم شده است. هدف از این کار افزودن به کارگان اجرایی ساز نی و بالابردن سطح تکنیکی و اجرایی در این ساز از جنبه های مختلف است.

در این مجموعه، با تمرکز بر قطعات استاد فرامرز پایور و ساز سنتور، با توجه به توانایی و ظرفیت های صوتی آن ساز، قطعاتی خاص از کارگان اجرایی ایشان که قابل ترجمان و اجرا برای ساز نی است گزینش شده تا ضمن برخورداری از ویژگی های فنی و بیانی ساز سنتور، بتوان چالش های خاص آن ساز را در ساز نی نیز دنبال کرد و لذا از جهات مختلف، این تبدیل و انطباق می تواند برای ساز نی و نوازنده ی آن حائز اهمیت باشد. افزون بر این ها، ساز سنتور به  عنوان سازی با فواصل مطلق می تواند مبنای صوتی خوبی در اجرای فواصل موسیقی دستگاهی برای ساز نی نیز قرار گیرد.»

 

جلد اول این کتاب با عنوان «هم‌نواز- ۱۸ قطعه برای هم‌نوازی ساز نی و سازهای کلاسیک ایران» در سال ۱۳۹۷ توسط نشر ماهور منتشر شده است که آن را از اینجا می‌توانید تهیه کنید.