واریاسیون و ملودی

واریاسیون و ملودی

لطفا برای مشاهده و دانلود نسخه کامل ویدیوی درس پنجم از دکمه پایین این صفحه جهت خرید اقدام کنید.

تغییرات ملودیک یک قطعه و نحوه اجرای واریاسیون آن در این درس شرح داده می‌شود. به علاوه نحوه اجرای ترکیبی از نت‌های دولاچنگ، چنگ و سیاه با توجه به ریتم و سرعت قطعه آموزش داده می‌شود.

تمرین هشتم: درس 27 از کتاب شیوه سنتورنوازی آموزش ترانه یک گل سایه کمر به همراه واریاسیون آن است. ضرباهنگ، تفاوت در ارزش‌های زمانی نت‌ها در واریاسیون یک قطعه، ریتم و ارزش زمانی نت‌ها در این حالت و نحوه اضافه‌کردن نت‌های دولاچنگ و چنگ در ملودی اصلی توضیح داده می‌شود.

شامل یک فایل به مدت 17 دقیقه

(راهنمای خرید و دانلود)

2
error: ببخشید! کلیک راست در این صفحه کار نمی کند.